רשות ניקוז ונחלים כרמל – אתר אינטרנט

פרויקט עיצוב ופיתוח אתר אינטרנט לרשות ניקוז ונחלים כרמל, כולל שלב תכנון והתאמה לדרישות.

רשות ניקוז ונחלים כרמל היא גוף ממשלתי הפועל תחת משרד החקלאות ובשיתוף עם 15 עיריות, רשויות מקומיות ורשויות אזוריות, ואחראית לניהול ופיקוח על כל היבטי הנחלים והניקוז בפיקוחם.

החלטנו יחד להדגיש את חשיבות הפעילות של הרשות והשפעות היום-יום של פעילותה על הטבע וחיי האזרח באזור, בין היתר על ידי הצגת העבודה השוטפת המתבצעת לאורך כל השנה.

Scroll to Top
דילוג לתוכן