רשות ניקוז שקמה בשור – אתר אינטרנט

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור הינה חברה ממשלתית תחת משרד החקלאות, הפועלת בשיתוף פעולה עם 26 עיריות, רשויות מקומיות ורשויות אזוריות. סמכויות רשות הניקוז כוללות
שמירה על איכות המים והוצאת מזהמים מנחלים ו“שמירת מתנות טבע” ופיתוח סביבת הנחל.

החלטנו להדגיש את חשיבות פעילותם והשפעות היום-יום שלהם על הטבע וחיי האזרח באזורם על ידי הצגת עבודתם לאורך כל השנה.

Scroll to Top
דילוג לתוכן